نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

نمونه متن در این جا قرار میگیرد

رضا یزدانی

‎آقای رضا یزدانی در لباسی از خانه مد زاداری در کنسرت «بیست سال با رضا یزدانی»

‎برج میلاد ۱ ام اسفند ۹۷

مهرداد صدیقیان

زاداری طراح لباس آقای مهرداد صدیقیان در فیلم سینمایی ایده اصلی 

تاریخ 

گادوین منشا

جناب آقای گادوین منشا بازیکن تیم پرسپولیس و استقلال در کت و شلواری از خانه مد زاداری

کمال کامیابی نیا

جناب آقای کمال کامیابی نیا بازیکن تیم پرسپولیس در لباسی از خانه مد زاداری

ویژه برنامه نوروزی بوی عیدی – شبکه یک